Takashi Murakami, flower cushion rainbow, vente aux enchères mercredi 13 février

Takashi MURAKAMI (1962)

Flower cushion Rainbow

Textile, coussin édité par Kaikai Kiki CO Ltd, Japon, diamètre 60 cm

Estimation : 150 / 200 €

 

Takashi MURAKAMI (1962)

Flower cushion Rainbow

Textile, coussin édité par Kaikai Kiki CO Ltd, Japon, diamètre 100 cm

Estimation : 300 / 400 €

b2ap3_thumbnail_Murakami.jpg